Darmowa dostawa od 50,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

Regulamin zawieranych transakcji ważny od 25.12.2014 do odwołania

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (OPEN SERVICE IT OSKAR OGŁAZA ul. Powstańców Śląskich 2 42-100 Kłobuck). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

1. Sklep gpsik.pl jest prowadzony przez firmę:

OPEN SERVICE IT OSKAR OGŁAZA
ul. Powstańców Śląskich 2 42-100 Kłobuck
NIP: 5742036094 REGON: 241375064

zarejestrowaną przez Burmistrza Kłobucka w CEIDG pod numerem 6443
oraz do GIODO pod nr 127150.

Infolinia telefoniczna: 34 387 87 00 lub 501 656 784
(opłaty za połączenie jak za standardowe połączenia lokalne)

Kontakt e-mail: eleneo@gpsik.pl
(infolinia dostępna jest wyłącznie w godz. pracy firmy pon-pt w godz 10-17)


Konta bankowe:
23 1950 0001 2006 0401 4391 0002
76 1140 2004 0000 3202 7411 0421
50 1020 5558 1111 1910 4200 0095

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

3. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę.

4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z realizacją zamówienia przez Klienta, OPEN SERVICE IT zobowiązuje się do poinformowania Klienta o zaistniałym fakcie bezzwłocznie jednak nie dłużej niż w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty zakupu.

5. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura VAT lub paragon fiskalny) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

6. Zasady dotyczące REKLAMACJI przeznaczone dla Konsumentów

W przypadku wykrycia wady Towaru, w ciągu 2 lat od zawarcia umowy, Konsument może złożyć reklamację na podstawie gwarancji lub rękojmi. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Warunki gwarancji oraz dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się w kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów i tam klient powinien kierować reklamowany produkt.

Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą formularza dostępnego na stronie http://www.gpsik.pl zakładka REKLAMACJE lub w formie pisemnej na adres siedziby firmy Open Service IT. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że firma Open Service IT Oskar Ogłaza niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez proces reklamacyjny prowadzony przez Open Service IT Oskar Ogłaza albo Open Service IT Oskar Ogłaza nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła. Open Service IT rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Jeżeli w ciągu 14 dni Open Service IT nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Open Service IT.

W przypadku transakcji sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką (gdy zakup jest realizowany przez firmę/podmiot gospodarczy a także Konsumenta który nabywa rzecz w imieniu lub na rzecz innej firmy/podmiotu gospodarczego posługującego się jej danymi podczas zamówienia, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. Większość produktów posiada gwarancje producenta realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się w kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na oficjalnych stronach internetowych producentów.

W przypadku gdy Konsument korzysta z reklamacji z tytułu rękojmi, dostarcza produkt samodzielnie pod adres: Open Service IT Oskar Ogłaza, ul. Powstańców Śląskich 2, 42-100 Kłobuck ponosząc odpowiedzialność za formę dostawy i sposób przekazania towaru.

OPEN SERVICE IT nie przyjmuje żadnych przesyłek nadawanych za pobraniem oraz przesyłek nieuzgodnionych nadawanych za pośrednictwem np. firmy kurierskiej z inicjatywy Kupującego z kosztem po stronie odbiorcy, a także przesyłek z nieuregulowaną opłatą celną.

7. ZWROT TOWARU - Prawo odstąpienia od umowy przeznaczone wyłącznie dla Konsumentów

W okresie 14 dni kalendarzowych od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (wyłącznie Konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Open Service IT zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego - Konsumenta płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w cenniku dostaw danej oferty. Uprawnienie do zwrotu bez podania przyczyny nie przysługuje przedsiębiorcom oraz podmiotom gospodarczym realizującym zakup w ramach prowadzonej działalności, a także Konsumentom którzy dokonują zakupu na rzecz lub w imieniu innego przedsiębiorcy / podmiotu gospodarczego oraz na rzecz prowadzonych przez siebie działalności gospodarczych.

Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość należy złożyć stosowne oświadczenie woli w terminie wysłania oświadczenia przed jego upływem., np. pisząc na adres e-mail: eleneo@gpsik.pl lub w inny dowolny sposób przewidziany w obowiązujących przepisach prawa. Konsument - Kupujący może opcjonalnie skorzystać z elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, dostępnego do wygenerowania na stronie http://www.gpsik.pl zakładka REKLAMACJE.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca NIE PONOSI za Konsumenta i innego podmiotu dokonującego zakupu w naszej firmie kosztu odesłania Towaru.

Konsument jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Konsument ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, Open Service IT ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku z powstałym zmniejszeniem wartości towaru.

8. Brak możliwości odstąpienia od umowy dla Konsumentów

Prawo odstąpienia od umowy dla Konsumentów nie przysługuje w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Open Service IT wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta;
b) w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Open Service IT nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb klienta;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie Open Service IT nie ma kontroli;
h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
i) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
j) umów kupna-sprzedaży które zostały nawiązane przez Konsumentów którzy nabywają produkt w imieniu firmy / podmiotu gospodarczego (dotyczy transakcji w której Konsument zakupuje towar na fakturę VAT na rzecz np. własnej jednoosobowej działalności gospodarczej lub na rzecz innej firmy należącej do osoby trzeciej lub innego podmiotu gospodarczego).

10. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

11. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

12. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

13. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

14. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Informacje od Sprzedającego oraz na stronie O Mnie. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

15. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w serwisie Allegro w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, Firefox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu eleneo na Allegro, należy je wszystkie wyłączyć.

16. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Open Service IT będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

Archiwalny regulamin obowiązujący dla transakcji zawartych do 24.12.2014 godz. 23:59:59 dostępny jest do wglądu tutaj.

pixel